Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 


 

  

 
   
   

 
Ulvesundfyr 
 ligg på sydsida av Ulvesundet mellom bygdene Hjertenes og Osmundsvåg.
Rett over på andre sida av sundet ligg Raudeberg. Ulvesund Fyr vart bygd i 1870 og er eit av 4 fyr i Vågsøy. I 1985 vart fyret automatisert. I dag er det Sølvi Helen Hopland som held liv i dei gamle byggningane på Ulvesund Fyr. Ho driv fyrkafe og ein liten fyrbutikk, overnatting er det også laga til for. Dette er ein fin plass å fylgje med på skipstrafikken som kjem gjennom Ulvesundet og fortsett ut Sildagapet mot Stad. Om sommeren er det bare å nyte lyse sommerkvelder og den flotte atmosfæren på denne plassen.

Til Ulvesund Fyr si heimeside.....
Ulvesundfyr 
lies on the south side of Ulvesund between the villages Hjertenes and Osmundsvåg. Right over on the other side of the strait lies Raudeberg. Ulvesund  Lighthouse was built in 1870 and is one of 4 lighthouses in Vågsøy. In 1985 the lighthouse was automated. Today is it Sølvi Helen Hopland  that runs the old buildings on Ulvessund Lighthouse. She runs a  cafe and a littel store and also bed and bredfast. This is a great place to follow  the ship traffic that comes through Ulvesundet and continue to Sildagapet against Stad.
In the summer it is just to enjoy the light summer nights and the great atmosphere at this place.

To Ulvesund Lighthouse homepage
Ulvesundfyr 
liegt auf der Südseite des Ulvesund zwischen den Dörfern Hjertenes und Osmundsvåg. Rechts über auf der
anderen Seite der Meerenge liegt Raudeberg. Ulvesund Leuchtturm wurde 1870 gebaut und ist eines von 4 Leuchttürme in Vågsøy. Im Jahr 1985 wurde der Leuchtturm automatisiert.
Heute ist es Sølvi Helen Hopland, das die alten Gebäude auf Ulvessund Leuchtturm. Sie betreibt ein Café und ein kleines Geschäft und auch Bett-und bredfast. Dies ist ein grossartiger Ort, um den Schiffsverkehr, die durch Ulvesundet und weiterhin Sildagapet gegen Stad.
Im Sommer ist es einfach zu genießen die hellen Sommernächte und die tolle Atmosphäre an diesem Ort.
Um Ulvesund Leuchtturm Homepage
 
 
                                                                                           
              
Ulvesund Fyr vart  sett i drift i 1870 og er såleis det nest eldste fyret i kommunen. Med skipsleia som går like forbi seier det seg sjølv at fyret har hatt ein viktig funksjon opp gjennom tida som led og innseglingsfyr. Ulvesund Fyr vart avfolka (automatisert) i 1985, og var då det siste fyret i Norge som gjekk under nemninga "fyr, betjent av fyrmester med husstand"  Det vart under automatiseringa bygd eit nytt lyktehus i staden for det gamle.

   

 
  
 
 
Ulvesund Lighthouse became operational in 1870 and was then the second-oldest lighthouse in the community. With the shipping lane that runs right past, its certain that the lighthouse has had an important function through time. Ulvesund Lighthouse was depopulate (automated) in 1985, and was the last lighthouse in Norway that went under the designation "Lighthouse, operated by Lightmaster with household". It was under automatization built a new "lighthouse" instead of the old.Ulvesund Leuchtturm wurde 1870 in Betrieb genommen und war dann die zweite älteste Leuchtturm in der Gemeinde. Mit dem Schifffahrtsweg, das Recht der Vergangenheit, seine sicher, dass der Leuchtturm hat eine wichtige Funktion durch die Zeit. Ulvesund Leuchtturm wurde entvölkern (automatisierte) im Jahr 1985, und war der letzte Leuchtturm in Norwegen, dass sich unter der Bezeichnung "Leuchtturm, von Lightmaster im Haushalt". Es wurde unter Automatisierung einen neuen "Leuchtturm" anstelle der alten.


 


 

                                                       

 
 
.

 
                     
                                                          
                                                     
 
                                                      
                
     
.     


 
                                                        
                                                         

      

      
                                  
                                                                                                                 

        

  
 

 
                                                       
                   
                                                         

                                                                                         

                               
                                               


           
 
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no