Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 


  

  

 
   
   

 
efviksanden 
   I enden av bygda Refvik ut mot  åpne havet, ligg den kvite og fine ca1 km lange Refvik sanden. Dette prakteksemplaret av ei badestrand med snø kvit sand som nesten blender i sola skal man leite lenge for å finne maken til. Det er ikkje uten grunn at denne stranda har blitt kåra til landets finaste.
På varme og fine sommerdagar kan stranda  vere temmelig tettpakka av folk som nyt sola, havet og sanden.
Tidlegare kunne man kjøyre bilen heilt på sanden om man ville, no er det parkering med avgift på eit jorde som ligg attmed sanden.
Campingplassen som ligg i tilknytning til stranda blir nå drevet av bygdefolke i Refvik.

  
efviksanden
In the end of the village Refvik out to the open sea, is the white and fine ca 1 km long Refvik sand. This magnificent beach with snow white sand that almost blends in the sun,  must we look well after to find the equal of. It is not without reason that this beach has been named the country's best.
On hot summer days the beach can be crowded of people who enjoy the sun, sea and sand.
Previously,  the people could drive with the cars completely on to the sand, no it is parking and parking charge on a field that is located next to the sand.
The camping site, which is related to the beach is now being manage by local people in Refvik.
efviksanden
Am Ende des Dorfes Refvik auf das offene Meer, die weißen und feinen
ca. 1 km lange Refvik Sand. Dieses herrliche Strand mit weißem Sand, Schnee fast Mischungen in der Sonne, müssen wir uns auch nach dem zu finden, die gleich. Es ist nicht ohne Grund, dass dieser Strand wurde das Land am besten.
An heißen Sommertagen kann der Strand überfüllt von Menschen, die gerne die Sonne, Meer und Sand.
Zuvor. Die Menschen könnten mit den Autos komplett auf den Sand, es ist
kein Parkplatz und Parkplatz kostenlos auf ein Feld, das sich neben dem Sand.
Der Campingplatz, die im Zusammenhang mit der Strand ist jetzt Verwaltung der lokalen Bevölkerung in Refvik.
                                                                                           
              

   


 
  
 
Refvik Sanden er langgrunn, og er sånn sett ei barnevenneleg strand, den store sandflata er også ideell til forskjellige slags aktiviteter som sandvollyball osv. Ute i dei små bølgene kan man drive med surfing og snorkling etter flyndrefisker eller bare ligge på ei luftmadrass og nyte livet..... Årlig er ei årsklasse ifrå Ungdomsskulen i Måløy på Refvik sanden for å rydde den for tang, tare og skrot som er komt inn i løpet av vinteren, dette er eit flott tiltak. Så når sommaren kjem, ligg sanden der kvit og innbydande, klar til å ta imot badelystne folk i frå heile distriktet. 
 

 
 
Refvik Sanden is shallow, and is a  child-friendly beach, the sand  is also ideal for various kinds of activities that sand volleyball etc. Out in the small waves, you can do surfing and snorkeling for flatfish or just lie on an air mattress and enjoy life .....
Every year a class from the middle school in Måløy take the trip to Refvik beach to clean the sand of seaweed, kelp and junk that is come in with the sea during the winter, this is a great action. So when summer comes, the white sand on Refvik are ready to take care of excited people from all around the district.


 
Refvik Sanden ist flach, und ist ein kinderfreundlicher Strand, der Sand ist auch ideal für die verschiedenen Arten von Aktivitäten, Sand Volleyball etc. Lage in den kleinen Wellen, können Sie Surfen und Schnorcheln oder einfach nur für Plattfische liegen auf einer Luftmatratze und das Leben genießen .....
Jedes Jahr eine Klasse aus der Mitte der Schule in Måløy die Reise nach Refvik Strand zu reinigen den Sand von Algen, Seetang und Gerümpel, das sich mit dem Meer im Winter, das ist eine große Aktion. Wenn also im Sommer kommt, den weißen Sand auf Refvik bereit sind, dafür Sorge zu tragen, der begeistert von Menschen rund um den Bezirk.


 


                                                       
 
 
          
 
.

 
                     
 
      
                                                     
 
                                                      
     
.     


 
                                                        
 
                                                       
          
          
                    

                                                  
                                         

                                                      
  
 

 
                                          
                   
                                                        

                             
                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no