Oppdatert   23.02.2009


 Vågsøy kart
Vågsøy solnedgangens rike

      SILDA 

      
ilda
    Vågsøy (øya)   

Færestrand
Halsør

Holvik
Kråkenes
Kvalheim

Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

 Vågsøy (fastlandet)
 

Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik

Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane)         
 
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter 
 

Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes Hellaren
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper   
 
Blåfjell
Brunsvikveten
Brurahornet
Børahornet
Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl.
Kletten
vågs.
Kupefjellet
Maurstadnakken
Mehuken
Melnyken
Nakken fstl.
Nakken vågs.
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 
   
Diverse sider  
 
 
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt.

Gjestebok
 


Vivest.no

                         
                 

 

             


                     
          

              

               
                        
        

 

                          

           

  
 Leiteguten
* Tar gjerne imot  info som kan brukast på desse sidene.
Kan og vere behjelpelig om du trenger eit av bilda i betre oppløysing (kvalitet).
Alle bilder som ikkje er merka med bildeeigar tilhører 
underteikna. 


Mvh
Ragnar Myre, 

Tlf 91868954
e-mail         gjestebok

er ei øy og ligg på austsida av øya Vågsøy. For å komme til Silda kan ein ta den rutegåande skyssbåten frå Måløy eller reise dit med eigen båt. Øya har ei godt utbygd hamn og er eit populært reisemål. På vinterstid er det ikkje så mange fastbuande på øya, men i sommerhalvåret blir folketalet betraktelig auka. Øya har fått sin eigen serveringsstad Skjærbuda og der er fleire utleigehytter. Med kort vei til rike fiskeplassar seier det seg sjølv at øya er populær både for nordmenn og utleningar. 
                 
                                   
X Silda
        
          
                     
             

                 

 
 


 
   


ilda  er nemnd  i gamle kjelder heilt tilbake til 1340 talet. det var då ei kyrkje på øya, dette har sikkert ført til navn på plasser som "Prestvikja", "Kyrkjevågneset" og "Kyrkjevågen". 
Frå gammalt av var det 2 bruk på Silda " Nordre- og Søre-Sild " av bruksnamn kan nemnes Slettebø, Sildekruna, Solvang, Fjellheim, Holmsnes, Berg, Holmvik, Fredholm, Myrdal, Solbakk og Bakketun.

 

  
 
              


   
 


  

 

                                          
                         
    
                     

       
                     

                                     

                                                                                    

                 
                     
                    
    
                     
                  
  
                         
                                       


 

                     
  


         Skjærbuda på Silda er ei gammal sjøbu som er er laga til som bub og serveringsstad. Plassen holder ope frå påske og til ut på hausten og er ein populær utfartsplass i sommerhalvåret.

 

          
Frå gamalt av var Silda ein populær plass for dei som dreiv med fiske og det var mange
som bygsla sjøhus på øya. Seinare var det mange havgåande fiskebåtar som høyrde heime 
på Silda og hadde si heime hamn der. Det var og eigen losstasjon på Silda ei stund. 
Utbygging av hamna på Silda byrja på 1860 talet  og innebar to moloar på sør og nordsida som blei bygd rett ut frå land. Rundt 1918 fortsatte man med to moloar i 90 graders vinkel frå enden av dei gamle moloane slik at heile hamna blei innringa. Det blei då att kunn eit smalt innløp på midten. 
Det var Statens Havnevesen som stod for utbygginga. Ei fyrlykt vart seinare sett opp på nordsida av innløpet. 
Søre hamna der Skjærbuda ligg er ei rein naturhamn.  
Det ligger bilder frå molobygginga og litt info om dette på Silda-sida www.silda.com
 

         


                             
      
   I 1921 stod skulehuset på Silda ferdig,(bilde over til venstre)  før den tid vart det halde omgangsskule på øya. Frå 1960 og utover er barnetalet blitt større og den gamle skulen er blitt for liten øysamfunnet får då oppført ny skule. Silda Skule er no nedlagd og blir brukt av bygdefolket til forskjellige arangemang. 

                                       
                                                                               Nord Silda
 

 
 

                           
     Ein fint dekorert container fungere som postkontor når skyssbåten kjem og små traktorar kan godt brukast som transportmiddel  på dei smale vegane på den ellers bilfrie øya (dvs vi skimta faktisk ein bil då vi var der) 
                                                                                                        
                                                           
                                                                                          
                                                                                             


                                                    

 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                
                                                  

Nyttige linker:

                   
                                  
        uØyglimt                                                 u Skjærbuda                 u Silda  Velforening  

 

 

                             
                                                                                                                   
              Til sjå på Vågsøy                     Leiteguten viser deg Vågsøy                 Til toppen                              

                                  
   
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no