Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 


  

  

 
   
   

 
kongsnesfyr 
 ligg på nordpynten av Vågsøy mellom bygdene Vedvik og Halsør. Skongsneset ligg som ein spydspiss mot Stadhavet og fyret er eit led og innseglingsfyr for skipstrafikken som går rett forbi. Det er ingen veg til fyret, men det går turstiar utover Skongsneset både ifrå Halsør og Vedvik (45- 60 min). Det går og ein sti i fjøra til Skongsneset ifra Halsør. Ellers er der ei brukbar hamn på fyret slik at det
går fint å komme sjøvegen i godeveir.
I dag er det Ytre Nordfjord Turlag som disponerer bygningane på Skongsnesfyr.
Dei leiger ut fyrmesterboligen til overnatting. Hovedetasjen har kjøkken, stove, vaskerom/wc og 1 soverom, loftsetasjen har 3 soverom 
kongsnesfyr 
lies on the north end on the island Vågsøy between the villages Vedvik and Halsør. Skongsneset lies as a spearhead against the Stadhavet, and the lighthouse is a gate and entrance for shipping that goes right past. There is no road to the lighthouse, but it goes trails to Skongsneset both from Halsør and Vedvik (45 - 60 min). There is also a path by the sea to Skongsneset . Otherwise there is a useful harbor at the lighthouse so that its fine to take a boat when the weather is good.
Today, it is Ytre  Nordfjord Turlag that use the  buildings on Skongsnesfyr to rental. The main floor has kitchen, living room, laundry room / wc and 1 bedroom, second floor has 3 bedrooms.
kongsnesfyr 
liegt am nördlichen Ende der Insel Vågsøy zwischen den Dörfern Vedvik und Halsør. Skongsneset liegt als Speerspitze gegen die Stadhavet, und der Leuchtturm ist ein Tor und Eintritt für den Versand, das Recht der Vergangenheit. Es gibt keinen Weg zum Leuchtturm, aber es geht bis zur Skongsneset aus Halsør und Vedvik (45 - 60 min). Es gibt auch einen Weg durch das Meer zu Skongsneset. Ansonsten gibt es ein nützliches Hafen am Leuchtturm, so dass die Geldbuße, die ein Boot, wenn das Wetter gut ist.
Heute ist es Ytre Nordfjord Turlag, die Gebäude auf Skongsnesfyr zu mieten. Im Erdgeschoss befindet sich eine Küche, ein Wohnzimmer, Waschraum / WC und 1 Schlafzimmer, zweiten Stock verfügt über 3 Schlafzimmer

 
                                                                                           
              
Skongsnes var det fyrste fyret som vart bygd på Vågsøy, dette skjedde i 1870. Det vart også montert ei tåkeklokke i 1875. I 1932 vart det bygd ny assistentbolig. Denne fyren blei også hardt ramma under 2. verdenskrig og nye hus måtte byggast på slutten av 1940 åra. I 1963 tok elektrisiteten over som energikilde og i 1985 vart Skongsnesfyr automatisert og avbemanna.  Fyret ligg idyllisk til på nordsida av Vågsøy og husa er plassert som ein hestesko med ein liten hage i midten. Dette er blitt eit populært turmål og mange legg trimturen til dette orådet.
 


   


 
  
 
 
Skongsnes lighthouse was the first that was built on Vågsøy, this happened in 1870. It was also fitted a fog bell in 1875. In 1932, it was built new assistant house. This lighthouse was also hit hard during the World War II and  new house had to be built at the end of 1940 years. In 1963 took the electricity over as the energy source and in 1985 was Skongsnesfyr automated. The lighthouse is situated beautifully on the north side of Vågsøy and the houses are placed as a horseshoe with a small garden in the middle. This place has become a popular day trip target for families.

Skongsnes Leuchtturm war der erste, der auf Vågsøy, geschah dies im Jahre 1870. Es wurde auch eingebaut in ein Nebel Glocke im 1875. Im Jahr 1932 wurde es errichtet neue Assistentin Haus. Dieser Leuchtturm wurde auch stark in den Zweiten Weltkrieg und neues Haus errichtet werden musste am Ende der 1940 Jahre. Im Jahr 1963 hat der Strom über die Energie-Quelle und im Jahr 1985 wurde Skongsnesfyr automatisiert. Der Leuchtturm ist schön an der Nordseite des Vågsøy und die Häuser sind wie ein Hufeisen mit einem kleinen Garten in der Mitte. Dieser Ort hat sich zu einem beliebten Reise-Ziel für Familien.

 


 

                                                       

 
 
.

 
                     
 
                                                     
 
                                                      
     
.     


 
                                                        
 
                                                       
          
          
                    
                                     
                                                      
  
 

                                                       
                   
                                                        

                                                                                         

                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no