Oppdatert   23.02.2009
      

 

 

 

                                                      

 Vågsøy kart

        
Vågsøy solnedgangens rike

HUSEVÅG

   
 
    Vågsøy (øya)   

Færestrand
Halsør

Holvik
Kråkenes
Kvalheim

Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

 Vågsøy (fastlandet)
 

Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik

Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane)         
 
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter 
 

Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes Hellaren
Ulvesund Fyr
Vågsberget


Fjelltopper   
 
Blåfjell
Brunsvikveten
Brurahornet
Børahornet
Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl.
Kletten
vågs.
Kupefjellet
Maurstadnakken
Mehuken
Melnyken
Nakken fstl.
Nakken vågs.
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 
   
Diverse sider  
 
 
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt.

Gjestebok
 


Vivest.no

                         
                 

 

 

             


                     
          

              

               
                        
        

                

                               
 Leiteguten
* Håper du liker mine "uhøvla" sider. Skriv gjerne ein kommentar i gjesteboka.
Kan og vere behjelpelig
om du trenger eit av bilda i betre oppløysing (kvalitet).
Alle bilder som ikkje er
merka med bildeeigar
tilhører underteikna. 


              Mvh
        Ragnar Myre 

        Tlf 91868954

       
            GJESTEBOK    

             e-mail
 

 

  
usevåg ligg på nordsida av  øya Husevågøy som er den nest største øya i Vågsøy Kommune. Forbi  Husevåg går Vågsfjorden og rett over fjorden ligg Vågsvåg. Husevågøy har fergeforbindelse med Måløy og Oldeide (Bremanger) og det er bilvei til Tytingvåg, Krabbesti, Ramsevik og Husevåg. 


                   

    < Husevåg     
                   
 

          

        
     

   
        


 
 
   
            

    
                                                                       

                                           
                              
    
                   
                             

                 


                          


 

 


                  
 


                

 

               

         

                                                                                                         
 
 


   usevåg er nok ei typisk bygd der fiskerbonden busette seg. Her finn du gardsbruk med små jordlappa, brukbare havneforhold med kort vei til rike fiskeplasser så fiske spelte nok ein større rolle enn husdyrholdet. Bygda fremstår i dag som ei idyllisk kystbygd med fleire nye hus, ei lun og koselig havn, ei bygd vel vert eit besøk. 
Eit tips, ta sykkelen med ferga og sykl rundt på øya, til Krabbestigen på sørsida og Husevåg på nordsida, her er nesten ingen biltrafikk og du får sjå mykje av ei flott øy i ro og fred.

Husevåg er fyrstegong nemt i 1563, i 1640 åra var det ein husmannsplass. Fram til 1731 var garden 1 bruk, den vart så delt i 2, etter 1870 vart dei 2 bruka oppdelt i fleire små partar. Til Husevåg høyrer og øya Klovningen som no er freda. Av bruksnavn kan nevnes Hovden, Holmesund, Stigen, Haugen, Indrebø, Øvrebø, Nesbø, Vestheim, Hamre, Midtbø, Bakken og Nordheim.  


                                                 
                                                                                        1

 
                          2                                                         3                                                            4
1: Ved Klovningen ein fin sommar kveld.
2: Utsnitt fra sentrum i bygda og utsikt ut over fjorden.

3:
Reidar Husevåg og hans barnebarn Geir Kristoffer setter snekka på på sjøen etter at den har vært på slippen.
4: Havna i Husevåg en stille varm sommerdag.

                      
          
                                    
                                                                   " Klemet Godtland er eigar av bilda over ".


                                                                                                  RØNELDEN
 

        
   
   Fjelltoppen bak bygda Husevåg blir kalla Rønelden 321 m.o.h. Man trur at denne toppen vart brukt i samband med eit varslingsystem der man tente opp bål på spesielle toppar slik at folk som såg elden vart  varsla om farar som var på veg. Rønnelden hadde kontakt med Veten på Vågsøyna og Røggeveten/Tofteveten i Brunsvika
.
På sydsida av Rønnelden nede ved havet ligg Fereldmyra med helleristningar ifrå bronsealderen. I nesten same området ligg hellaren Trollhola som er 20m høg og 20m djup.


                                                                                                                                                                                  

                                                                                         HUSEVÅG SKULE


                                            


                   Husevåg Skule vart bygd i 1914, før den tid var det omgangsskule i bygda (kvar heim tok skulen eit år, 9 veker ) 
                  Det gamle Skulehuset i Husevåg var i bruk som skule for borna i bygda heilt fram til 2002, skulen vart då nedlagd
                  og ungane vart overførte til Skram skule i Måløy
.
                 
            
                 
                                   
                                                      


                                             
 


                                                        
                


Til sjå på Vågsøy                 Til toppen
             

                                        

 
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no