Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) 
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter   
Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok
 

                                              
 

Færestrand
E
i lita bygd med 3 garder som ligg på vestsida av Torskangerpollen. I dag er det fastbuande på 2 av bruka
    
Færestrand
A small village with 3 farms,
lies in the west of  Torskangerpollen.Færestrand
Eine kleine Ortschaft mit 3 Bauernhöfen,
liegt an der Westseite von Torskangerpollen
                                      
       
                    
ærestrand
eller som det vart skreve før Ferestrand  var opprinneleg bare eit bruk, det var fyrst i nyare tid at bruket vart oppdelt. Bruket var apostelgods og låg under same jorddrottane som Våge. I 1768 brann husa ned og som vanleg i den tid når slikt skjedde vart brukaren fri skatt i 2 år. Gardsnamna er Færestrand, Akerheim og Urheim.
ærestrand
Færestrand or as it was writtened before; Ferestrand, was originally one farm, it was in recent times the farm was divided. The farm was  under same landed property as Våge. In 1768 the houses burned down, and as usual when  that sort of things happened, the farmer was free to pay tax in 2 years.
ærestrand
Færestrand oder Ferestrand, wie es früher geschrieben wurde, war zunächst nur ein
einziger Hof, der erst in neuerer Zeit aufgeteilt wurde. Er war Pachtland und gehörte demselben Großgrundbesitzer wie Våge. Im Jahre 1768 brannte das Haus ab, und, wie es damals in einem solchen Fall üblich war, wurde der Bauer für 2 Jahre von der Steuer befreit
.  
 
                                                
                                                 

                                                                            
Husa ligg på rekke etter strandlinja og sjøen har nok betydd mykje for desse 3 småbruka opp gjennom åra.

The houses lies in a row by the shoreline and the sea has been of greate importance for these small farms through the years.

Die Häuser stehen in einer Reihe entlang der Strandlinie. Für diese landwirtschaftlichen Kleinbetriebe hat das Meer über alle Jahrehinweg eine große Bedeutung gehabt.
                                                                       ærestrand i bilder
            ærestrand in photos  
 
           ærestrand in bilden  
  
     
                                                     
                                                     


                                                              Hendanes Fyr / Hendanes Lighthose 
                                                     


Skal du besøke Hendanes fyr må du ta turen fyrst til Færestrand og så gå ein smal veg  vidare ut mot Hendaneset

If you want to wisit Hendanes Ligthhouse, you must go to Færestrand and on to a path that leads to Hendaneset.

Wenn man Hendanes fyr besuchen will, muß man zunächst nach Færestrand fahren und dann einen schmalen Weg nach
Hendaneset hinaus weitergehen.

                                                                                                                           

 

           
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no