Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) 
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter   
Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok
 
 

              

Halnes
Ligg på eit nes mellom Holvik og Måløy.
Halnes er egentlig eit bruk som ligg under garden Holvik
, men blir rekna som ei eiga bygd med stadnamn på vegskilt.  
    
Halnes
is situated on a headland between Holvik and Måløy.


Halnes
liegt auf einer Landzunge zwischen Holvik und Måløy.

       
                                 
 h12.gif (584 bytes)alnes
er opprinneleg eit bruk som ligg under garden Holvik. Garden Holvik vart løyst frå apostelgodset i1846 for 370 spd. Etter dette
 vart garden delt opp i fleire mindre bruk med navn som Halnes, Slettebø, Mattroget,
Lundheim, Bakke, Halnesvik og Solstrand.
 h12.gif (584 bytes)alnes
is originally a farm which is under the place Holvik. Holvik was fixed from the apostle goods in1846 for 370 SPD. Since this the farm was divided into several smaller use, with names like Halnes, Slettebø, Mattroget, Lundheim, Bakke, Halnesvik and Solstrand
 h12.gif (584 bytes)alnes
ist ursprünglich ein Bauernhof, der unter den Holvik. Holvik wurde von der Apostel in1846 Waren für 370 SPD. Da dies der Bauernhof  wurde in mehrere kleinere nutzen, mit Namen wie Halnes, Slettebø, Mattroget, Lundheim, Bakke, Halnesvik und Solstrand
    
 

 

 
                                                
                                                     

                                                                            
     
                                                                                                                          
 
              
     
                                             HOLVIK                                                              &                                                                                   HALNES

 
h12.gif (584 bytes)alnes i bilder           
             
h12.gif (584 bytes)alnes  in photos           
           
h12.gif (584 bytes)alnes  in bilden           
             
     
                                                     
                                                               


                                                               
                              
                                                    
                                                        

                                                             
                                                     


 

                                                                                                                           


           
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no