Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane)Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Skavøyna
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 


  

  

 
   
   

 
agevik 
ligg på sydsida av Ulvesundet omtrent midtveis mellom Degnepoll og Osmundsvåg. I Hagevik ligg Hagevik Tønnefabrikk som no er verna som kulturminne. Fabrikken vart starta opp i 1904 av Henrik Gillesvik. Fram til 1986 var det sønnene til Henrik, Peder og Olav Gillesvik som dreiv med bøkkarfaget i bygningen i Hagevik. I dag kan man få omvisning i Tønnefabrikken og ein demonstrasjon av det gamle handverket.
agevik 
lies on the south side of Ulvesund about halfway between Degnepoll and Osmundsvåg. In Hagevik is Hagevik Barrel Factory which is a protected cultural monument. The factory was started up in 1904 by Henrik Gillesvik. Until 1986 his sons, Peder and Olav Gillesvik produced barrel in the building in Hagevik. Today you can take a guided tour of the Barrel Factory and get a demonstration of the old crafts.
 
agevik 
liegt auf der Südseite des Ulvesund etwa in der Mitte zwischen Degnepoll und Osmundsvåg. In Hagevik ist Hagevik Fass-Fabrik, die ist ein geschütztes Kulturdenkmal. Die Fabrik wurde in 1904 von Henrik Gillesvik. Bis 1986 seine Söhne, Peder und Olav Gillesvik produziert Fasser in das Gebäude, in Hagevik. Heute können Sie eine geführte Tour durch die Fass-Fabrik und eine Demonstration der alten Handwerks.
 
                                                                                           
              
Garden Hagevik er nemnd i kjelder tilbake til 1563, då som Hageuigh, alt då var garden delt i 2 bruk, indre og ytre Hagevik. Garden vart løyst frå St. Jørgens hospital rundt 1850 og etter det vart han delt i 7 bruk. 
Gardsnamna var Indre Hagevik, Kvia, Kleningen, Strand, Ytre Hagevik, Birkeli og Fredheim.

   

 
  
 
 
The village Hagevik are mentioned in the sources back to 1563, written Hageuigh. All at that time the farm was divided into 2 , inner and outer Hagevik. The farm was solved from St. Jørgen's Hospital around 1850 and after that he was divided into 7 farms. Farm Name is  Indre Hagevik, Kvia, Kleningen, Strand, Ytre Hagevik, Birkeli and Fredheim. 
Das Dorf Hagevik sind in den Quellen zurück, um 1563, geschrieben Hageuigh. Alle zu diesem Zeitpunkt der Farm wurde in 2, innere und äußere Hagevik. Der Hof wurde gelöst aus St. Jørgen's Hospital um 1850 und nach, dass er in 7 Betrieben. Bauernhof Name ist Indre Hagevik, Kvia, Kleningen, Strand, Ytre Hagevik, Birkeli und Fredheim.


 


 
                     
                 

                      
                  
                                  
                                                      
     

 
                                                       
      HAGEVIK TØNDEFABRIKK  
     
   
                                     
                                                      

 
     
 

 
 
 

 

    

 
                                                                                     
  
      
      
                                                         

                 

 
                      

                                                                           

                                                                                         

                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no