Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane)Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Skavøa
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

    


  
  

 
  
                              << Bryggja
ryggja  i bilder
 
 ryggja  in photos
 
 ryggja in bilden
 
                                                                                           
              
 

 
  
 
 

 

 

 
Northe Cape Minerals på Bryggja utvinner olivin som blir exportert på spesialskip. Olivinen blir utvunnen i  gruver i fjellet som ligg i bygda Lefdal  i Eid kommune, derfra til knuseverk og utskipninga på Bryggja blir olivinen frakta med lastebiler.

 
 
                                                     
 
.

 
     
     
   
 
 
 
   
Nore Fjordsenter som opna i 2007 på Bryggja er eit nytt tilbud til ferierande. Her er store velutstyrte hytter, oppstillingsplassar for campingvogn, båt og kano utleige.       

 

                                              
     
                                                       
 
     

 

 
 

 

            

 
 
  
      
  
   
    

                 
  

Åpen gard er eit arangemang i regi av Norges Bondelag. I Vågsøy er det  Bryggja Bondelag som har tatt seg av denne tilskipinga fleire gonger. Omlag 2000 personar kan vere innom verts garden på nokre timer denne søndagen.
 
  
 

 
                                                        
                                   


<< Bryggja

                                          
                  
                          

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no