Mehuken Vindpark

Copyright © All Rights Reserved

MEHUKEN VINDMØLLEPARK

 

13. desember 2001 vart Mehuken 1 innvia og produksjon av kraft i frå Mehuken kunne ta til. Parken fekk mykje omtale i media slik at vindmøllene blei ein ny attraksjon i Vågsøy.

 

TEKNISKE DATA  

Vindturbin Vestas 56 - 850 kw

Samlet ytelse 5 x 800 kw Årsproduksjon 16 mill. kwh

Største høyde 75m

Navhøyde 49m

Rotordiameter 52m

 

 

I 2010 vart byggetrinn 2 satt i drift, 8 nye møller var då satt opp. Desse møllene var av typen Enercon E70 som er eit tysk selskap og dei har ei navhøgde på 64 m og ein rotordiameter på 71 meter. Møllene som er blitt plasserte nord nordaust for dei gamle er på 2300 kW og dei 8 møllene kan ha ein årsproduksjon på 53 GWh.

Dette er nok energi til at samla produksjon for Mehuken I og II kan forsyne ca 3000 husstandar.

9.oktober 2010 var det åpning av Mehuken II. I skikkeleg vindmølleveir var det fylkesordførar Nils R Sandal som fikk æren av dette.

 

Har du tips, mail, send sms, eller kontakt meg

på telefon om arangemang, nyhende osv.

          

mvh

Ragnar Myre

rmyre@vivest.no tlf: 91 86 89 54

www.vivest.no