PRIMSTAV FOR November     PRIMSTAV FOR November     PRIMSTAV FOR November 
     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                               Alle sjelers dag                                                                                                                                                                                                                Halmneipa                                                                                                              Andresmesse

                        Helgemesse                                                                                           Mortensmesse                                                                                   Marioffer          Klementsmesse        Karimesse
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

NOVEMBER har sitt navn etter tallet ti (novem på latin).
Her i Noreg blei november kalla for vintermånad.
I den nonrønne kalenderen vart perioden ifrå 14/10-13/11 kaldt Gormånad og
perioden 14/11-13/12 blei kaldt for Ylir .

      
Til sjå på Vågsøy                                                                      wpe1CC.jpg (9147 bytes)
Kilder tekst:
Sverre Østen: Hva dagene vet.
Per Holck: Merkedager og gamle skikker

ViVest.no
                                           
                                  
 
                          LEITELeiteguten viser deg VågsøyGUTEN                 
 

                         
                                          

webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no