PRIMSTAV FOR Mars             PRIMSTAV FOR Mars                    PRIMSTAV FOR Mars  
                                                                                                                             12. Mars Gregormesse , primstav tre uten løv, hjulrokk eller halvt kors.                                          18.Mars, Petrus Martyr. (per pekk i vatn) Primstav: Piggstav       
                                  St.Simplius                                            Kvinnedagen                       Gregormesse                      Gudmunddagen   Per Pik i vatn                                      Tronokvelden                      

                       Skjeggedagen                                            Kråkedagen                       St.Vindicianus                                        Gjertrudsdagen                     Bendikmesse                      Vår frue dag       Castor                                                                          
                                                                                                                                                                          17.Mars, Gjertrudsmesse.Primstav, rokkesnelde , kapell eller bjørkekvist                21.Mars, Bendiksmesse, Primstav: hakke ,halvt kors                 27.Mars, Castor, (Påskebroren) primstav øltønne25.Mars, Vårfrumesse.(Mariamesse om våren) Primstav: Krone, lysestake
 

 


  


 Før musa over primstav teikna for å få ein kort forklaring eller klikk på dei for ein meir detaljert beskrivelse av dagen.
 
Mars har sitt navn etter den romerske krigsguden Mars som også var gudom for fruktbarhet.
I Norge blei Mars kaldt Tor- månad.
I den norønne kalenderen vart perioden ifrå 12/02-13/03 kalt Gjø og
perioden 14/03-12/04 blei kalt for Kvina .


    
Til sjå på Vågsøy                                                                        wpe1CC.jpg (9147 bytes)
Kilder tekst:
Sverre Østen: Hva dagene vet.
Per Holck: Merkedager og gamle skikker

ViVest.no
                                           
                                  
 
                          LEITELeiteguten viser deg VågsøyGUTEN                 
 

                         
                                          

webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no