PRIMVSTAV FOR FEBRUAR                                                 

Februar har sitt namn etter den romerske renselsesfesten februar.
I Noreg blei februar kaldt Blidemånad.
I den norønne kalenderen vart perioden ifrå 13/01-11/02 kalla Torre og
perioden 12/02-13/03 blei kalla for Gjø .
(Er Torre mild , vil ho Gjø vera mildare og er Torre hard vil ho Gjø vera hardare.)

                                2. Februar, Kyndelsmesse . Merkedag for vigsling av lysa som skulle brukast dette året.                                                                                                                                                                             22.Februar, persok , Til minne om at Peter blei den fyrste biskop for den kristne kyrkja.         24. Februar, Mattismesse, til minne om St.Mattias som blei apostel etter Judas Iskariot.                                                                 
                              Kyndelsmesse                        Dortemesse                                                                                            Torablot                                                 Persok        Mattismesse

                                        Blåsmesse       Ågotmesse                              Krabbedøgret                                                         Sigfriddagen   
                                                  
3 februar , Blåsmesse , katolsk messedag for Blasius frå Kappadokia.  5.Februar, Ågotsmesse, til minne om heilage Agatha frå Sicilia. 
                                                                                                                                                                                                            

Fiske:
Vinterfiske var viktig for fiskarbonden og under fiske var det ein del uskrevne regler som måtte haldast.
Kom det kvinner i båten måtte båten vaskast godt for å få tilbake fiskelykka.
Det skulle ikkje snakkast når man var på fiske og heller ikkje skulle man plystre.
Å spytte på agnet skulle gi fiskelykke


Spesielle dager i februar:
Fastelavnssøndag : Før Fasten som varte i 46 dagar skulle man ete godt.
Fyrst kom "Fleskelaurdag" så "Fastelavenssøndag" og så "Bollemandag"til slutt før fasta tok til hadde man "Feitetirsdag". "Askeonsdag" var starten på fasta og no skulle man ete med nøysemd, man skulle heller ikkje drive med noko som var morro og heller ikkje med ekteskapeleg samliv i fastetida.
 
Tips:
Før musa over primstavteikna eller teksten for å få ein kort forklaring eller klikk på dei for ein meir detaljert beskriving .


     
Til sjå på Vågsøy                                                                      wpe1CC.jpg (9147 bytes)
Kilder tekst:
Sverre Østen: Hva dagene vet.
Per Holck: Merkedagar og gamle skikkar

ViVest.no
                                           
                                  
 
                          LEITELeiteguten viser deg VågsøyGUTEN                 
 

                         
                                          

webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no