PRIMSTAV  FOR    JANUAR        
Januar er årets fyrste månad og er oppkalt etter den romerske guden Janus.
Janus er ifrå gamalt av vakter av husets inngangsdør og var gud for all begynnelse.
I den norønne kalenderen vart perioden ifrå 14/12-12/1 kala Mørsugr og
13/1-11/2 blei kala Torre (som betyr barfrost) .
Eit anna namn som og blei brukt var "Glugmånad".
 

                                                                       6.Januar, Trettendedag jul. Primstavteikn :Tre kroner, tre kors eller tre menn. dagen blei også kalt Hellige tre kongers dag, til minne om dei tre kongene som kom ifrå Østerland til Betlehem.                                                12. Januar Midtvinterdag.                                                                 20.Januar. Brødremesse, Primstav to piler i kors ,bispestav
                                                                                         Trettendedag   Kjerringjuldagen   St.Povels dag     Midtvinterdag   Byrgrarrokka                                                        Brødremesse     St.Vincents       Timotheusdag
                     Nyttårsdag                                                       Eldbjørgdagen                         Brettemesse   Tjuandedagen                          Antonmesse     St.Henrik         Agnesmesse        Torredag           Pålsmesse           
   
                     1. Januar, Nyttårsdag. Primstav merket er timeglass som symboliserer års skiftet, andre primstavmerker kunne vere kyrkje eller solhjul.                                                   7.Januar, Eldbjørgdag. Primstavteikn:Lite kors, Klokke eller svøpe                              11.januar Brettemesse. Primstavteikn ei øks, til minne om Brictiva som blei drept med øks.        13.januar Tjuandedag jul, primstav Bjelle, øks eller omsnudd drikkehorn.                               17. Januar, Antonmesse. Primstav gris eller kors.                                                               25.januar Pålsmesse. Primstav: Boge, sverd eller fisk.

6.januar-11.januar spår
Dagene seks etter juledagene faller, dem er det man som oftest for merkedagene kaller.
Hver av de seks har to måneder i seg, legg merke til alle og tro du meg.
Den første dags formiddag, tro meg nå, merker Glugmåned, kom det ihu.
Ettermiddagen blir som Blidmåned vil. Likedan går det med de andre dagene,
som nå er fem tilbake.........................

 
Vinter
Jotneguden "Frost" regjerer og har god hjelp av sin sønn "Snø" og hans fire barn "Torre" (betyr barfrost), "Fonn" (betyr snø fonn) "Driva" (betyr snødrev) og "Mjoll" (betyr fint snøfokk) .

 
                                                                 

 

Til sjå på Vågsøy wpe1CC.jpg (9147 bytes)
ViVest.no
Kilder tekst:
Sverre Østen: Hva dagene vet.
Per Holck: Merkedagar og gamle skikkar.
                                          
                                  
LEITELeiteguten viser deg VågsøyGUTEN   
                                      


 

                                                                        

                         
                                          

webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no