PRIMSTAV FOR OKTOBER     PRIMSTAV FOR OKTOBER      PRIMSTAV FOR OKTOBER 
     
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                          St.Frans                                                                                                            Vinternatt                                     Lukasmesse                                                                                                            Simonsmesse 

                                                                                          Britemesse         Dinesmesse                           Relikviefesten                                                              Jomfrudagen                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

OKTOBER var romerikets åttande månad derfor namnet oktober.
Her i Noreg blei oktober kalla for Sædmånedmånad eller Slaktemånad i gammal tid.
I den nonrønne kalenderen vart perioden ifrå 15/09-13/10 kaldt Haustmånad og
perioden 14/10-13/11 blei kaldt for Gormånad .

      
Til sjå på Vågsøy                                                                      wpe1CC.jpg (9147 bytes)Kilder tekst:
Sverre Østen: Hva dagene vet.
Per Holck: Merkedager og gamle skikker

ViVest.no
                                           
                                  
 
                          LEITELeiteguten viser deg VågsøyGUTEN                 
 

                         
                                          

webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no