PRIMSTAV FOR AUGUST                                      PRIMSTAV FOR AUGUST                  
                                                                                                                                                    Larsok           Klara                                             Rugsok                                       Andre jernnatt                                   Barsok                               Augustinusmesse
   
                             Peters lenker    Olavsmesse                                                        Fyrste Frostnatt      Gamle Olsok                                Mariamesse                          Fyrste Jernnatt                            Slutt på hundedagane    Lovisedagen                            Tredje Jernnatt
 
AUGUST
er oppkalt etter Keisar Augustus som var Romerrikets fyrste keisar.
Her i Noreg blei august kalla for skørdemånad eller haustemånad i gammal tid.
I den nonrønne kalenderen vart perioden ifrå 13/07-14/08 kaldt Heyonnir og
perioden 15/08-14/09 blei kaldt for Tvimånad .

 
JERNNETTENE
Dei 3 jernnettene er 19., 20. og 29 august, fryser ikkje kornet desse nettene vil det heller ikkje fryse seinare på hausten.

HUNDEDAGENE
Hundedagene starter 23. juli og varer til 23. august
Går hundedagene inn med godveir, går dei ut med uveir,
eller omvent.
 


      
Til sjå på Vågsøy  wpe1CC.jpg (9147 bytes)ViVest.no

Kilder tekst:
Sverre Østen: Hva dagene vet.
Per Holck: Merkedager og gamle skikker

                                           
                                  
 
                          LEITELeiteguten viser deg VågsøyGUTEN                 
 

                         
                                          

webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no