PRIMSTAV FOR April          PRIMSTAV FOR April                   PRIMSTAV FOR APRIL  
                                                  4. April Ambrosiusmesse, primstav båt                                                                            14. April Sommerdag , primstav:  tred med løv. Primstavens sommar side begynte no.     16. April, Magnusmesse, primstav grev , (Tredje dag sommar)                                                                                                                               
                                               Ambrosiusmesse                                                           1. Duggnatt      Sommerdag  Magnusmesse                      Mandomsdagen                             Sånardøgra   Gaml. sommernatt Sommermål    Valborgsaft.            

                                                                                                                                                         2.Duggnatt                                                Halvor Gardstør      St. Jørgens dag  Store Gangdag                    Svartedøgri                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                    23. April, St. Jørgensdag, Primstav fuglereir med egg i.     25.April, Markus messe(Store Gangdag) Primstav fjærpenn                              
 

 


  

 Før musa over primstav teikna for å få ein kort forklaring eller klikk på dei for ein meir detaljert beskriving av dagen.
 
April har sitt namn etter det latinske ordet aperire som betyr å åpne (åpning på våren).
I Noreg blei April kaldt Fåremånad ( med hennblikk på sauelambinga), andre namn var Gressmånad, Vårmånad, Såmånad og Sipemånad.
I den nonrønne kalenderen vart perioden ifrå 14/03-12/04 kaldt Kvina og
perioden 13/04-13/05 blei kaldt for Harpa .

    
Til sjå på Vågsøy                                                                        wpe1CC.jpg (9147 bytes)
Kilder tekst:
Sverre Østen: Hva dagene vet.
Per Holck: Merkedager og gamle skikker

ViVest.no
                                           
                                  
 
                          LEITELeiteguten viser deg VågsøyGUTEN                 
 

                         
                                          

webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no