KONTAKT        GJESTEBOK      LINKER      VÅGSØY 
      INNHOLD                                                                                           

►Kvalheim Nytt
 

Kvalheim Grendalag
Aktivitetsdag
Utleigepriser/bilder


   


         Innformasjon Og Nyhende Frå Kvalheim                  
KVALHEIM GRENDALAG
     Utleigepriser og bilder klikk her.....

  
                                                  KVALHEIM GRENDALAG

 

ÅRSMELDINGSaker som er under arbeid:

Planlagde saker:   

 


GRASROTANDELEN

Kvalheim Grendalag er no registrert som mottakar av ”grasrotandelen” til Norsk Tipping. 5% av det kvar enkelt spelar  for hos Norsk Tipping går til Kvalheim Grendalag – viss spelaren har registrert Kvalheim Grendalag som sin grasrotandel mottaker. Dette vil ikkje koste spelaren noko ekstra og heller ikkje gå utover premien.

Å registrere Kvalheim Grendalag som Grasrotandel mottakar gjer ein hos kommisjonær. Det kan vere lurt å ha med organisasjonsnr vårt 994 706 136 eller vedlagte vervebrev når ein vil registrere hos kommisjonær. 

Ein kan også lese meir på www.grasrotandelen.no 

For 2010 mottok grendalaget kr. 3556,- frå Norsk Tipping i forbindelse med grasrotandelen.

Vervebrev

Vi takker alle  som registrerer  Kvalheim Grendalag som mottaker av Grasrotandelen.


 

 Styret i Kvalheim Grendalag

Leiar: Raymond Buvik
Nestleiar/Vaktmester: Olav Hagen
Utleie: Ingunn Viken
Kasserer: Mariann Kvalheim
Sekretær: Odd Helge Kvalheim
Vara:
Siw Meyer Kvalheim
Vara: Bente Myhre

Revisor: Steinar Kvalheim
Revisor:
Frode Kvalheim

 

      TILSYNSNEMDA FOR KVALHEIM LANDINGSPLASS

ÅRSMELDING 2010

Styret har hatt 2 styremøter og 2 dugnader. Kranen er sertifisert og godkjent til desember 2011.


Planer: Laksenotnaustet og lys, sløyebenk i sløyeskur.


Tomtestatus:


Det er tildelt 1 stk festekontrakt i 2010
Det er fortsatt ledige tomter.
 


Formann: Inge Arild Lilleeide
Kasserer: Endre Kvalheim

Sekretær: Steinar
Kvalheim

Vara: Jan P. Kvalheim
Vara:
Gerhart Kvalheim
Vara:
Oddvar Kvalheim                                         

  

 

webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no