LEITEGUTENS PRIMSTAV
 29. September : Mikkelsmesse
Primstavteikn:
Vekt.

Til minne om:
Erkeengelen Michael som var djevelens seiersherre.

Merkedag for veret:

Veiret på mikkelsmesse spår neste sommars veir.
Var det så mykje sol at man rakk å sale ein hest blei det ein god sommar.

Gamle skikkar og overtru:
I gamle dager var dette ein viktig festdag (Innhaustingsfest)
No skulle både buskap og grøde vere i hus.
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no