LEITEGUTENS PRIMSTAV
 21. September : Mattismesse , Mattisdag
Primstavteikn:
Øks, sverd ,fisk eller bukk.

Til minne om:
Apostelen Mattheus som leid martyrdøden i Persia

Merkedag for veret:

Fint veir denne dagen skulle vare fire veker.

Gamle skikkar og overtru:
No var det haustjevndøgn, dag og natt var like lange .
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no