LEITEGUTENS PRIMSTAV
 14. September : Krossmesse haust
Primstavteikn:
Kors.

Til minne om:
At Jesus kors blei gjenreist på Golgata (629)

Merkedag for veret:


Gamle skikkar og overtru:
.No skulle kornet vere i hus og det var siste bufardag frå setrene.
Grinder skulle no takast bort.
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no