LEITEGUTENS PRIMSTAV
 12. September : Fingergullmesse
Primstavteikn:
Halv sol.

Til minne om:
At ein drpe av Jesus blod blei brakt til Kristkyrkja i Nidaros (1165) 

Merkedag for veret:

No var det fare for nattefrost.

Gamle skikkar og overtru:
.
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no