LEITEGUTENS PRIMSTAV
 01. September : Kvernknarren, Eidismesse.
Primstavteikn:
Kvernstein.

Til minne om:
Egidius (død 720) som var helgen eneboer og klostergrunnleggar i Frankrike. Han var vernehelgen mot tørke  . 

Merkedag for veret:

Dagen ga varsel om haust veiret, fint veir ville gje tørke og lite vatn til kverna. 

Gamle skikkar og overtru:
Ein av årets farlege dagar.
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no