LEITEGUTENS PRIMSTAV
 30. November : Andresmesse, Anders fisker.
Primstavteikn:
Andreaskors eller fiskekrok 

Til minne om:
Fiskaren og apostelen Andreas som blei nagla til eit X forma kors.

Merkedag for veret:

Kulde denne dagen ville gje ein kald vår.


Gamle skikkar og overtru:
No tok julefisket til. 
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no