LEITEGUTENS PRIMSTAV
 25. November : Karimesse, Karenmesse, Kari med rokken
Primstavteikn:
Kors, sverd eller eit hjul. 

Til minne om:
Den hellige Catharina frå Alexandria som blei lagt på eit hjul med pigger og seinare halshogd (313).

Merkedag for veret:

Var det kulde denne dagen ville vinteren bli kald


Gamle skikkar og overtru:
Spinnetida tok no til.
Den som no ikkje hadde kornet i hus måtte svelte til jul. 
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no