LEITEGUTENS PRIMSTAV
 23. November : Klemetsmesse, Båtsok, Klemet Saudskjær
Primstavteikn:
Anker, kyrkje. 

Til minne om:
St. Clemens pave i Roma og forvist til krim der han blei senka i havet bunde fast til eit anker. 

Merkedag for veret:

Er klemet mild blir vinter mild.


Gamle skikkar og overtru:
No var det båtsok og vinterstormane kunne ventast. 
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no