LEITEGUTENS PRIMSTAV
 20. November : Halmneipa , Halmviskedagen
Primstavteikn:
Høygaffel. 

Til minne om:
Kong Edmund som vart tatt til fange av vikinger og skutt med piler til han såg ut som ein sil. 

Merkedag for veret:Gamle skikkar og overtru:
Denne dagen flytta jentene over i fjøsen for å ligge der om natta heile vinteren. 
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no