LEITEGUTENS PRIMSTAV
 2. November : Alle Sjelers Dag 
Primstavteikn:
Menneske figur  

Til minne om:
Katolsk messedag for alle sjeler som framdeles befant seg i sjærsilden. 

Merkedag for veret:Gamle skikkar og overtru:
Man skulle ikkje slå dørene hardt igjen for å unngå at ei sjel skulle komme i klemme.  
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no