LEITEGUTENS PRIMSTAV
 11. November : Mortensmesse, Mortens dag 
Primstavteikn:
Gås, bispestav eller eit beger. 

Til minne om:
Hellige Martin av Tours (316-397)som gjømde seg i ein gåseflokk for ikkje å bli valt til biskop, han blei avslørt av gjessene. 

Merkedag for veret:Gamle skikkar og overtru:
Denne dagen skulle man ete godt og syte for at dei fattige og fekk rikeleg mat. 
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no