LEITEGUTENS PRIMSTAV
 01. November : Helgemesse, Alle helgens dag 
Primstavteikn:
Båt, kors.  

Til minne om:
Felles messedag for alle helgenar som ikkje hadde fått nokon spesiell messedag. 

Merkedag for veret:

Regna det denne dagen ville det vare i sju veker.

Gamle skikkar og overtru:
Fant man husdyr i fjellet etter denne dagen skulle man ha finnarlønn. 
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no