LEITEGUTENS PRIMSTAV
 9.Juni, Columbamesse, Kolbjørn med laksen
Primstav:
Laks, fisk. 

Forklaring:

Dagen var til minne om Columba ein irsk munk .

Gamle skikkar og overtru:
Denne dagen begynte sommaren og laksen gjekk opp i elvane.

Merkedag for veret:

                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no