LEITEGUTENS PRIMSTAV
 8.Juni, Medardus
Primstav:
F
iske krok. 

Forklaring:

Dagen er til minne om Medarus som var biskop i Noyon (+ 561)

Gamle skikkar og overtru:
Nye krokar skulle denne dagen settast på fiskereiskapen.

Merkedag for veret:
Slik veret er i dag vil det vere i fire veker framover.
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no