LEITEGUTENS PRIMSTAV
 3.Juni, Rasmusdagen, Skoklefallsdagen
Primstav:
Mine bor
Forklaring:
Dagen er til minne om biskop Erasmus som leid martyrdøden i 303 , han blei drepen av keisar Diokletians under hans kristenforfølgelser.
Merkedag for veiret:

Gamle skikkar og overtru:
Etter denne dagen måtte man ikkje tenkje på å så korn.
Våronna skulle no vere ferdig.
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no