LEITEGUTENS PRIMSTAV
 29.Juni,  Petersmesse, Persok
Primstav:
Nøkkel, kors, rive, øks, blomst, sverd. 

Forklaring:

Dagen er til minne om apostelene Peter og Paulus som døde under Neros Kristenforfølgelser i år 67. Peter blei korsfesta med hovudet ned mens Paulus blei halshoggen.

Gamle skikkar og overtru:
Dette var ein viktig dag for plukking av urter.
 
Merkedag for veret:
Høyre du gauken i dag blir det ein varm haust. 
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no