LEITEGUTENS PRIMSTAV
 17.Juni,  Botolfsmesse (Botsok)
Primstav:
Bispestav, sau, kors, laks, nepe, strå, bok.  

Forklaring:

Dagen var til minne om St. Botolv som var ein av dei største helgenar i den angelsaksiske kyrkje. 

Gamle skikkar og overtru:
Dagen var i gamal tid lagtingsdag i Noreg , det skulle ikkje arbeidast denne dagen.
 
Merkedag for veret:

                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no