LEITEGUTENS PRIMSTAV
 17. Januar, Antonmesse. Primstav gris eller kors. 17.Januar, Antonsmesse.
Primstavteikn:
Kors eller Gris. 
Religiøst:
Til minne om eremitten St. Antonius frå Egypt (251- 356) som blei freista og angrepet av djevelen i ørkenen. Han blei skytshelgen for husdyra, spesielt grisen.
Gamle værteikn:
Er det tett med stjerner på himmelen vil det snart komme snø.
Sprett det glør fram frå ovnen blir det snart snø.
Gamal overtru:
Dagen var ein av dei uheldige så man måtte vere forsiktig
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no