LEITEGUTENS PRIMSTAV
 11.januar Brettemesse. Primstavteikn ei øks, til minne om Brictiva som blei drept med øks. 11.Januar, Brettemesse.
Primstavteikn:
Ei øks eller ein hest.
Religiøst:
Dagen er til minne om norskfødde Brictiva som blei henretta med øks.
Gamle værteikn:
Merkedag for veiret i mars og april, slik veiret er om føremiddagen skal det bli i Mars og slik det er om ettermiddagen blir det i April.
Gamal overtru:
Ting kunne lett gå i stykker på denne dag, hesten måtte stå på stallen elles kunne den brekke beinet.
                      ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no