LEITEGUTENS   PRIMSTAV
 
  1. Januar, Nyttårsdag. Primstav merket er timeglass som symboliserer års skiftet, andre primstavmerker kunne vere kyrkje eller solhjul.     1. Januar: Nyttårsdag . "Åttande dag Jul"
Primstaven:
Timeglass, solhjul eller ei kyrkje.

Gamle verteikn :
Nyttårsdag klår, gjer eit godt år. Var det mykje vind denne dagen ville det bli eit blåsete år.
Var det noko som gjekk gale denne dagen ville det meste gå galt dette året.

Gamal overtru:

Dette var også ein av dei farlege dagane i året.                                                                                                                                                         
 
                                          ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no