LEITEGUTENS PRIMSTAV
 6. Desember : Nilsmesse, Nikolausdagen.
Primstavteikn:
bispehuve, stav, kors, hjul eller orm. 

Til minne om:
Den hellige Nicolaus kjent for sine under og gavmildhet, døde i 350.

Merkedag for veret:

.


Gamle skikkar og overtru:
På nilsmesse måtte man ikkje legge ut på havet med skip. 
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no