LEITEGUTENS PRIMSTAV
 28. Desember : Barnedagen.
Primstavteikn:
 Lite kors eller sverd.

Til minne om:
Alle dei uskyldige barn som kong Herodes lot drepe då han lette etter Jesus barnet.

Merkedag for veret:

Det veiret som er idag spår veiret for sommaren

Gamle skikkar og overtru:

                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no