LEITEGUTENS PRIMSTAV
 27. Desember : Jonsmesse, Tredje juledag
Primstavteikn:
 Ørn

Til minne om:
Johannes kyrkas store apostel.

Merkedag for veret:

Det veiret som er idag skal vare ein månad.

Gamle skikkar og overtru:

                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no