LEITEGUTENS PRIMSTAV
 26. Desember : Staffansmesse, Andre Juledag.
Primstavteikn:
 

Til minne om:
Stefanus som var den fyrste martyr.

Merkedag for veret:Gamle skikkar og overtru:
No kunne man kle seg ut g julebukk.
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no