LEITEGUTENS PRIMSTAV
 25. Desember : Juledag
Primstavteikn:
Sol, kors, drikkehorn eller tønne. 

Til minne om:


Merkedag for veret:

Juledag klår gjer eit godt år.

Gamle skikkar og overtru:
Dette var den viktigaste merkedagen for heile året.
Fyrste juledag skulle man holde seg heime og ikkje gå på besøk til nokon.
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no