LEITEGUTENS PRIMSTAV
 13. Desember : Lussimesse, Lucianatten.
Primstavteikn:
Lys, bål eller beger. 

Til minne om:
Lucia frå Syrakus som skulle førast til eit horehus som straff for at ho var kristen, men ingen greide å rikke henne. Dei prøvde og å brenne henne, men ilden slokna til slutt drap dei henne med eit sverd stikk 

Merkedag for veret:

Dei 12 neste dagane gav varsel om veiret for dei neste 12 månadane.


Gamle skikkar og overtru:
No skulle alt grovarbeide vere unnagjort til jul.
                  
                             ViVest.no
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no